Android 4.2 en lager niet langer ondersteund

  • 03 jul
  • Redactie

Redactie 03 juli 2017 09:17

We moesten besluiten of de kosten van het geschikt maken en houden van het nieuwe platform voor oudere softwareversies opwegen tegen de mate van toegankelijkheid. Over een aantal jaar genomen lopen die kosten in de tonnen. Het aantal gebruikers met oudere Android-software is relatief klein ten opzichte van het totaal aantal Android- gebruikers. In het kader van een doelmatige besteding van publiek geld hebben we daarom besloten om de oudere software niet meer te ondersteunen.

Beantwoordt bovenstaande niet je vraag?

Stel je eigen vraag

Stel je vraag

Vul je naam in
Bijv. KPN of Ziggo
Je hebt nog 90 tekens
Klik hier of sleep een bestand om bijlagen toe te voegen
We beantwoorden je vraag zo snel mogelijk. Om je vraag zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden, sturen we versiegegevens van de gebruikte browser en het besturingssysteem mee.