Zendtijd politieke Partijen

  • 26 jan
  • Redactie

Redactie 29 januari 2016 15:46

De Mediawet bepaalt dat het ministerie van OCW jaarlijks de totale hoeveelheid uren vaststelt, die op de landelijke radio- en tv-zenders beschikbaar is voor politieke partijen. Het Commissariaat voor de Media (CvdM) wijst vervolgens een aantal uren toe aan politieke partijen en coördineert de indeling. Elk jaar meldt het CvdM op uiterlijk 30 september aan ons hoeveel partijen recht hebben op zendtijd en hoeveel tijdsblokken op radio en tv daarvoor nodig zijn. Wij maken op basis daarvan een blokkenschema.

In verkiezingsjaren laat het CvdM uiterlijk 35 dagen voor de verkiezingsdatum aan ons weten hoeveel tijdsblokken voor zendtijd voor politieke partijen nodig zijn. Elke partij die daar recht op heeft krijgt dan zes uitzendplekken op televisie (op twee netten) en 11 plekken op de radio (op één zender). Om tot een gelijkwaardige indeling te komen, vindt bij het CvdM door een notaris een loting plaats. De beschikbare tijdsblokken worden vervolgens in de volgorde van uitslag van de loting ingedeeld. Daar hebben noch de NPO, noch het CvdM noch de politieke partijen dus invloed op.

Onze rol in deze is beperkt. Wij geven ruim van tevoren aan op welke plekken in de uitzendschema's ruimte is voor zendtijd voor politieke partijen. Het CvdM beoordeelt of het aantal plekken toereikend is en of deze goed verdeeld zijn. Indien nodig passen wij op verzoek van het CvdM het blokkenschema aan. Verder verzorgen wij de technische begeleiding voor de uitzending van de spotjes, inclusief ondertiteling voor doven en slechthorenden.

Op de inhoud van de spotjes hebben het Commissariaat voor de Media en de NPO geen enkele invloed; die is geheel aan de politieke partij zelf.

Beantwoordt bovenstaande niet je vraag?

Stel je eigen vraag

Stel je vraag

Vul je naam in
Bijv. KPN of Ziggo
Je hebt nog 90 tekens
Klik hier of sleep een bestand om bijlagen toe te voegen
We beantwoorden je vraag zo snel mogelijk. Om je vraag zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden, sturen we versiegegevens van de gebruikte browser en het besturingssysteem mee.