Voorwaarden nieuwe omroep

  • 26 jan
  • Redactie

Redactie 29 januari 2016 15:46

Er zijn een aantal voorwaarden waar een nieuwe omroepvereniging aan moet voldoen.

- Minimaal 50.000 leden, van 16 jaar en ouder en in Nederland wonend. Alle leden moeten de kosten van het lidmaatschap, van minimaal € 5,72 hebben betaald.
- Een maatschappelijke, culturele, godsdienstige of geestelijke stroming vertegenwoordigen en de programma's hier op richten.
- Toegevoegde waarde voor het bestaande omroepenbestel, op basis van de inhoud van haar programmering.

Wanneer een nieuwe omroep denkt aan deze voorwaarden te voldoen, kan binnen de wettelijke aanmeldingsperiode (deze vindt eens in de vijf jaar plaats) een verzoek tot voorlopige erkenning worden ingediend bij het Commissariaat voor de Media. Het Commissariaat stuurt de aanvraag vervolgens door aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, die uiteindelijk beslist over de toelating.

Beantwoordt bovenstaande niet je vraag?

Stel je eigen vraag

Stel je vraag

Vul je naam in
Bijv. KPN of Ziggo
Je hebt nog 90 tekens
Klik hier of sleep een bestand om bijlagen toe te voegen
We beantwoorden je vraag zo snel mogelijk. Om je vraag zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden, sturen we versiegegevens van de gebruikte browser en het besturingssysteem mee.